آشنایی با نرم افزار نمایه نشریات
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی نمایه تحت نظارت نهاد کتابخانه های عمومی کشور، تجربه ای طولانی در نمایه سازی و فهرست نویسی کتاب و نشریات کشور دارد.
در حال حاضر نمایه سازی بیش از 1400 عنوان از نشریات کشور در قالب نرم افزار نمایه نشریات (تمام متن) در اختیار پژوهشگران و مورخان قرار گرفته است. قدمت مطالب موجود در بانک نشریات از سال 1357 تا کنون با بیش از یک میلیون عنوان مقاله می باشد.

رایانه های موجود درکتابخانه های سردارشهید سیاوش امیری مجهز به این نرم افزار میباشند .درنرم افزار نمایه نشریات متن کامل بیش از صدها هزار مقاله،نقدآثار وگفتگوهای مندرج در نشریات کشور موجود است.شما میتوانید برای استفاده ازنمایه نشریات به راهنمای آن مراجعه کنید.کتابداران نیز همواره از پاسخ به سوالات شما استقبال می کنند.       

 
تاريخ : دوشنبه ۱۱ دی۱۳۹۱ | 14:3 | نویسنده : یوسفعلی علیقورچی |